Predstavitev projekta

Na naši šoli že dve leti zelo aktivno sodelujemo v mednarodnih eTwinnig projektih. V tem času smo spoznali veliko evropskih učiteljev s katerimi smo si izmenjali izkušnje in primere dobrih praks. V šolskem letu 2018/19 želimo narediti še korak naprej.

Povezali smo se z dvema partnerskima šolama: CEIP Carlos Ruiz iz Navalcalnera v Španiji in Colegio do Minho iz Viane do Castelo na Portugalskem ter skupaj zasnovali projekt ONCE UPON A TIME: a trip through cultural heritage. To je naš prvi Erasmus+. Trajal bo eno šolsko leto.

                                                            Zemljevid prikazuje lokacijo sodelujočih šol.

Učenci v vseh treh šolah bodo raziskovali svojo kulturno dediščino in hkrati spoznavali kulturno dediščino partnerskih šol. Pri tem bodo uporabljali veliko zanimivih programov in sodobno tehnologijo. Učitelji pa bodo odšli tudi na tri izmenjave in si v živo ogledali primere dobrih praks.

VSEBINA
Dejavnosti smo razdelili na štiri vsebinske sklope:

  1. Spoznavanje ljudskega pisnega in ustnega izročila
  2. Spoznavanje umetniških del in poustvarjanje le teh z različnimi likovnimi tehnikami.
  3. Izražanje čustev in občutkov s pomočjo glasbe in plesa.
  4. Spoznavanje in preizkušanje tradicionalnih jedi

S pomočjo projektnih aktivnosti bomo:

  • razvijali in krepili spoštovanje ter pozitivni odnos do kulturne dediščine,
  • spodbujali narodno zavest in občutek pripadnosti skupnemu evropskemu ozemlju,
  • raziskovali, zbirali in delili bomo ljudsko izročilo na lokalni, regionalni in nacionalni ravni,
  • prebujali radovednost za poznavanje novih držav, kultur, jezikov, navad in tradicije,
  • spoznavali in se učili uporabljati sodobno tehnologijo
  • se povezovali in sodelovali z drugimi evropskimi šolami.

 

(Skupno 38 obiskov, današnjih obiskov 1)